Obchodné meno dlžníka: 
Diligentia R.C., s.r.o.
IČO dlžníka: 
46 008 616
Sídlo dlžníka: 
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
Výška istiny: 
32 101.68 €
Právna úprava vzťahu veriteľa a dlžníka: 
Obchodnoprávny vzťah
Stav vymáhania pohľadávky: 
Výzva na zaplatenie
Dátum splatnosti pohľadávky: 
27.8.2014
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Ústna zmluva
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Dodanie tovaru

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.