Obchodné meno dlžníka: 
Kreatívne centrum s.r.o.
IČO dlžníka: 
36 766 399
Sídlo dlžníka: 
Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica
Výška istiny: 
3 000.00 €
Výška príslušenstva: 
1 162.29 €
Právna úprava vzťahu veriteľa a dlžníka: 
Občianskoprávny vzťah
Stav vymáhania pohľadávky: 
Prebiehajúca exekúcia
Dátum splatnosti pohľadávky: 
10.7.2012
Zabezpečenie pohľadávky: 
Bez zabezpečenia
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Písomná zmluva
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Iný
Iný druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
rezervačná záloha na kúpu nehnuteľnosti

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.