Pri každej vyhľadanej pohľadávke sa Vám vpravo zobrazí kontaktný formulár. Kliknutím na tlačidlo „Chcem predať“ kontaktujete administrátora tejto stránky.  Administrátor Vás bude následne kontaktovať  telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu pri sprostredkovaní predaja administrátorom.

Pri každej vyhľadanej pohľadávke sa Vám vpravo zobrazí kontaktný formulár. Kliknutím na tlačidlo „Chcem kúpiť“ kontaktujete administrátora tejto stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať  telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu pri sprostredkovaní kúpy administrátorom.

Každý záväzok platiť (dlh) jedného podnikateľa je zároveň právom na plnenie (pohľadávkou) iného podnikateľa. Samozrejme tieto vzťahy vznikajú aj medzi nepodnikateľmi, u ktorých taktiež záväzok jedného predstavuje pohľadávku druhého.

Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z nich urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

burzapohladavok.eu je unikátnym a originálnym portálom poskytujúcim svojim registrovaným užívateľom dva druhy služieb. Buď prostredníctvom zverejnenia pohľadávky voči svojmu dlžníkovi nájdete niekoho, kto takúto pohľadávku kúpi a započíta si ju napr. so svojou pohľadávkou. Alebo prostredníctvom zverejnenia svojho veriteľa nájdete pohľadávku voči nemu, kúpite ju a započítate si ju so svojim záväzkom, na základe čoho Váš záväzok zanikne.

Pre pridanie pohľadávky na predaj alebo do ponuky na kúpu je potrebná Registrácia a následné zaplatenie 10 € za zaradenie jednej pohľadávky do systému a jej zverejnenie. Platba musí byť uhradená vopred. Po zrealizovaní predaja alebo kúpy pohľadávky sa platí sprostredkovateľský poplatok.

Pre vyhľadávanie v systéme Registrácia nie je potrebná, systém je prístupný každému bezplatne.

Pokiaľ chcete iba prezerať a vyhľadávať pohľadávky, systém je prístupný bezplatne, bez potreby Registrácie.

Pokiaľ máte záujem o predaj alebo kúpu konkrétnej pohľadávky, Registrácia je nevyhnutná. Pridávať pohľadávky do ponuky môžu iba registrované osoby.

Na stránke Registrácia vyberiete svoje právne postavenie – Právnická osoba, Fyzická osoba podnikateľ alebo Fyzická osoba – nepodnikateľ. V registračnom formulári vyplníte potrebné údaje o sebe (meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, sídlo, IČO).

Následne vám bude na Vašu emailovú adresu zaslané meno a heslo, ktorým sa môžete prihlásiť do svojho profilu, v ktorom budú zobrazené Vami pridané pohľadávky.

Najrýchlejšie je vyhľadávať pomocou identifikačného čísla IČO, príp. obchodného mena (mena a priezviska). Pokročilé vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať podľa obchodného mena/mena a priezviska dlžníka, jeho sídla, výšky istiny, výšky príslušenstva alebo zmluvnej pokuty, právneho dôvodu vzniku pohľadávky, právnej úpravy vzťahu veriteľa a dlžníka, druhu poskytnutého plnenia, stavu vymáhania pohľadávky , dátumu splatnosti pohľadávky a jej zabezpečenia.

Pokiaľ máte záujem o predaj alebo kúpu konkrétnej pohľadávky, Registrácia je nevyhnutná. Pridávať pohľadávky do ponuky môžu iba registrované osoby.

Po svojej registrácii si vyberiete, či chcete pohľadávku predať alebo kúpiť. V príslušnej časti potom vyberiete formulár, podľa toho, či je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba.

Vo formulári budete bližšie špecifikovať pohľadávku, jej príslušenstvo, právny dôvod jej vzniku a apod. Po vyplnení formulára kliknete na políčko „zaplatiť za zverejnenie ponuky“ a na Vašu e-mailovú adresu Vám bude doručená zálohová faktúra. Po jej úhrade bude Vaša ponuka aktivovaná a zverejnená na portáli. Originál faktúry Vám bude zaslaný na Vašu e-mailovú adresu.

Pri každej ďalšej návšteve portálu sa môžete prihlásiť prostredníctvom mena a hesla a v svojom profile budete vidieť stav vašich pohľadávok na portáli.