burzapohladavok.eu je unikátnym a originálnym portálom poskytujúcim svojim registrovaným užívateľom dva druhy služieb. Buď prostredníctvom zverejnenia pohľadávky voči svojmu dlžníkovi nájdete niekoho, kto takúto pohľadávku kúpi a započíta si ju napr. so svojou pohľadávkou. Alebo prostredníctvom zverejnenia svojho veriteľa nájdete pohľadávku voči nemu, kúpite ju a započítate si ju so svojim záväzkom, na základe čoho Váš záväzok zanikne.

Pre pridanie pohľadávky na predaj alebo do ponuky na kúpu je potrebná Registrácia a následné zaplatenie 10 € za zaradenie jednej pohľadávky do systému a jej zverejnenie. Platba musí byť uhradená vopred. Po zrealizovaní predaja alebo kúpy pohľadávky sa platí sprostredkovateľský poplatok.

Pre vyhľadávanie v systéme Registrácia nie je potrebná, systém je prístupný každému bezplatne.