Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

  • 2T Invest, s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

  • Telefón: 0905 94 05 02

  • E-mail: info@burzapohladavok.eu

Informačnému systému osobných údajov "IS Pohľadávky" je Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelené identifikačné číslo 1410238.