Meno dlžníka: 
Peter
Priezvisko dlžníka: 
Junas
Obchodné meno dlžníka: 
Terra 2000, s.r.o.
IČO dlžníka: 
35 794 925
Výška istiny: 
442 724.00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Písomná zmluva
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Poskytnutie pôžičky/úveru
Stav vymáhania pohľadávky: 
Podaná žaloba
Dátum splatnosti pohľadávky: 
nedeľa, 18 júl, 2010
Zabezpečenie pohľadávky: 
Zmenka

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.