Obchodné meno dlžníka: 
Imperial VITAMINS, s.r.o.
IČO dlžníka: 
45 535 205
Sídlo dlžníka: 
Horná 13, 038 61 Vrútky
Výška istiny: 
2 946.00 €
Právna úprava vzťahu veriteľa a dlžníka: 
Obchodnoprávny vzťah
Stav vymáhania pohľadávky: 
Výzva na zaplatenie
Dátum splatnosti pohľadávky: 
2.4.2013
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Písomná zmluva
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Iný
Iný druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Poskytnutie služby

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.