Obchodné meno dlžníka: 
MilMil Slovakia s.r.o.
IČO dlžníka: 
48 108 332
Sídlo dlžníka: 
Holíčska 21, 851 05
Výška istiny: 
284.00 €
Právna úprava vzťahu veriteľa a dlžníka: 
Obchodnoprávny vzťah
Stav vymáhania pohľadávky: 
Výzva na zaplatenie
Dátum splatnosti pohľadávky: 
26.11.2015
Zabezpečenie pohľadávky: 
Bez zabezpečenia
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Iný
Iný právny dôvod vzniku pohľadávky: 
nezaplatena faktura za vykonané služby
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Zhotovenie diela

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.