Vieme ako najrýchlejšie a najvýhodnejšie vyriešite svoje pohľadávky. Ponúkame zákonné riešenie bez rizika.

Aktuálne ponuky pohľadávok

Zobraziť pohľadávky
  • Vyhľadajte si svojho dlžníka alebo veriteľa
  • Ak ste veriteľ, získate svoje peniaze naspäť
  • Ak ste dlžník, znížite svoje záväzky výhodným započítaním s pohľadávkami veriteľa

Chcem predať pohľadávku

Predať pohľadávku
  • Máte neuhradené faktúry?
  • Dlhujú vám za tovar, služby, vykonanú prácu?
  • Predajte svoju pohľadávku a rýchlo získajte svoje peniaze

Chcem kúpiť pohľadávku

Kúpiť pohľadávku
  • Dlhujete niekomu peniaze?
  • Kúpte pohľadávku voči nemu
  • Výhodne a rýchlo si vyrovnáte svoj záväzok vzájomným započítaním pohľadávok