Obchodné meno dlžníka: 
FamilyPharm s.r.o.
IČO dlžníka: 
45 489 386
Sídlo dlžníka: 
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
Výška istiny: 
1 257 935.47 €
Výška príslušenstva: 
34 132.05 €
Právna úprava vzťahu veriteľa a dlžníka: 
Obchodnoprávny vzťah
Stav vymáhania pohľadávky: 
Iný exekučný titul
Zabezpečenie pohľadávky: 
Záložné právo k nehnuteľnosti
Ručenie
Uznanie dlhu
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Písomná zmluva
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Dodanie tovaru

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.