Obchodné meno dlžníka: 
BITÚNOK VESTENICE s.r.o.
IČO dlžníka: 
45 724 776
Sídlo dlžníka: 
Slaská 220, 966 22 Slaská
Výška istiny: 
39 387.87 €
Právna úprava vzťahu veriteľa a dlžníka: 
Obchodnoprávny vzťah
Stav vymáhania pohľadávky: 
Podaná žaloba
Dátum splatnosti pohľadávky: 
25.4.2014
Právny dôvod vzniku pohľadávky: 
Písomná zmluva
Druh plnenia poskytnutého dlžníkovi: 
Dodanie tovaru

Chcem kúpiť pohľadávku

Kliknutím na tlačidlo "Chcem kúpiť" kontaktujete administrátora stránky. Administrátor Vás bude následne kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na Vami zadaný email za účelom poskytnutia ďalších informácií a dohodnutia ďalšieho postupu.